Rozgonyi Consulting Blog - Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés. - Anyasági támogatás

Rozgonyi Consulting Blog

Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés.

Anyasági támogatás

02 Aug, 2014 | Pénzbeli TB ellátások, családtámogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)

az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.

Nem jár anyasági támogatás, ha

a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;

a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén - megilleti a jogosultat, ha
a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták; 

a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás összege - alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege, jelenleg 28.500 Ft

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson, továbbá támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Az anyasági támogatás iránti kérelem

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani, tehát visszamenőlegesen is!

Ha hasznosnak találta a bejegyzést, kérem ossza meg ismerőseivel is!

www.rocon.hu | facebook