Rozgonyi Consulting Blog - Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés. - Részletfizetési kedvezmény első lakásvásárlás esetén.

Rozgonyi Consulting Blog

Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés.

Részletfizetési kedvezmény első lakásvásárlás esetén.

31 Aug, 2014 | Illeték

A magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmére - a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra - havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Mit is jelent ez?

2014 január 1-jétől lépett hatályba az a módosítás, miszerint kérelemre, életkortól függetlenül maximálisan 12 hónap időtartamra pótlékmentes részletfizetési kedvezmény vehető igénybe. Korábban ezt a lehetőséget csak a 35 év alatti fiatalok kérhették.

Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály szankcionálja a nemfizető adóst. Kimondja, hogy a részletfizetés nem teljesítése esetén a teljes illeték egy összegben válik esedékessé. Tehát a részletfizetési kedvezmény mint opció megszűnik.

A fizetendő illeték mértéke 4%. Ebből kiindulva ha a magánszemély, aki el múlt 35 éves és első lakását 15.000.000 Ft ért vásárolta meg, a vételárból számított illeték fizetési kötelezettségére 12 havi pótlékmentes részletet kérhet.

15.000.000 x 4% = 600.000 Ft (illeték összege)
600.000 Ft / 12 hónap = 50.000 Ft/hó

A számításból jól látszik, hogy ha él a lehetőséggel, akkor a 600.000 Ft-os illetéket 12 hónapon keresztül csak 50.000 Ft-jával kell megfizetni.

www.rocon.hu | facebook