Rozgonyi Consulting Blog - Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés. - Felmondási védelem várandóság esetén

Rozgonyi Consulting Blog

Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés.

Felmondási védelem várandóság esetén

03 Oct, 2014 | Munkaügy

Mit is jelent ez a gyakorlatban? A babavárás mindenki számára egy örömteli időszak, viszont ez a "megváltozott állapot" felvet néhány munkajogi kérdést. Például, kell-e a Munkáltatónak az egészségi állapotra való tekintettel új, megfelelőbb munkakört biztosítani? Milyen munkafeltételeket kell ezek után biztosítani? Mikor mentesül a várandós kismama a munkavégzés alól? Mikor és milyen esetekben vonatkozik rá a felmondási védelem? Most, az utóbbi kérdés körrel foglalkozunk egy kicsit.

A 2012. évi. I. törvény (Mt) 65 §.-a értelmében a várandósság időszakára tekintettel a munkavállaló felmondási védelem alatt áll. Ez annyit jelent, hogy a Munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a jogviszonyt. A törvény kitér még azon esetekre is, amikor a kismama a szülési szabadságát tölti, vagy gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van. Továbbá felmondási védelem alatt áll az  a nő, aki jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt áll, legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

Mikortól vehető figyelembe a felmondási védelem? 

Nagyon fontos, hogy csak abban az esetben élhet a várandós anyuka a felmondási védelemmel ha előtte Munkáltatóját a várandóság tényéről tájékoztatta. Tehát a védelem a közlés napjától áll fenn. 

Határozatlan idejű munkaszerződés esetén:

A Munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt, DE azonnali hatályú felmondással élhet, abban az esetben ha várandós anyuka próbaidő alatt van vagy valamilyen súlyos kötelezettségszegést követett el.

Határozott idejű munkaszerződés esetén:

Nincs felmondási védelem, hiszen a munkaviszony automatikusan megszűnik a szerződésben kikötött időpont teljesülésekor.

Jó tudni!

Ha a szülési szabadságot, vagy a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot nem veszi igénybe a munkavállaló, akkor nem érvényesítheti a törvény adta felmondási védelmét.

 www.rocon.hu | facebook