Rozgonyi Consulting Blog - Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés. - Diplomás gyed havi összege

Rozgonyi Consulting Blog

Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés.

Diplomás gyed havi összege

15 Nov, 2014 | Pénzbeli TB ellátások, családtámogatás

A hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj, azaz a diplomás gyed összege kétféle képen állapítható meg. Alapja lehet a mindenkori minimálbér vagy adott eseteben garantált bérminimum.

A gyermekgondozási díj (gyed) 1997. évi LXXXIII. tv. 42/D. § (1) bek. alapján a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2014-ben 142.100 Ft/hó)

Hogyan különböztetjük meg a gyed alapját, mikor beszélgetünk minimálbérről és mikor garantált bérminimumról?

Abban az esetben ha a jogosult:

- felsőfokú alapképzésben,
- felsőfokú szakképzésben,
- felsőoktatási szakképzésben,
- szakirányú továbbképzésben,

vesz részt, akkor az Ő esetén a gyed havi összegének a megállapítási alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70%-a. Azaz 2014-ben a 101.500 Ft 70%-a. Az összeg bruttó 71.050 Ft.

Abban az esetben ha a jogosult:

- mesterképzésben,
- doktori képzésben,
- egységes, osztatlan képzésben

részesül, akkor az Ő esetében a gyed havi összegének a megállapítási alapja a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70%-a. Azaz 2014-ben a 118.000 Ft 70%-a. Az összeg bruttó 82.600 Ft

A gyed összege bruttósítva kerül megállapításra, melyet a hatályos jogszabályok alapján, 10%-os nyugdíjbiztosítás és 16%-os személyi jövedelemadó levonás terhel.

www.rocon.hu | facebook