Rozgonyi Consulting Blog - Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés. - 2014-es adóévre vonatkozó bevallási határidők

Rozgonyi Consulting Blog

Társadalombiztosítás. Munkaügy. Könyvelés.

2014-es adóévre vonatkozó bevallási határidők

20 Jan, 2015 | Személyi jövedelemadó

A 2014. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének határidői az adózók kötelezettsége és választása alapján.

2015.02.02.
A 14M29 jelű munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez a magánszemélyek nyilatkozatának megtétele a munkáltató felé.

2015.02.16.
A 1453NY jelű nyilatkozat beküldése, melyben a magánszemély kéri, hogy adókötelezettsége teljesítésére az adóhatóság készítse el a 2014. évről esedékes egyszerűsített bevallást. A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

2015.02.25.
A 1453 számú bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésre kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az EVA és KATA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében.

2015.05.20.
A 1453 számú bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében. Valamint a 1453ADÓNYILATKOZAT jelű nyomtatvány beküldésének határideje.

A 2015-ös adóévre vonatkozó nyilatkozatok pedig a NAV honlapján keresztül is elérhetőek. 

www.rocon.hu